Theo công văn 8095/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp lựa chọn các công ty nhà nước chưa thuộc diện cổ phần hóa, tổ chức làm điểm việc ký hợp đồng với Tổng giám đốc trong năm 2009.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn thực hiện, sơ kết và hoàn thiện Đề án về tuyển dụng, ký hợp đồng, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng trong công ty nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2010.

Trước đó, thực hiện Luật Doanh nghiệp, năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương cho phép 5 tổng công ty thực hiện thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng Giám đốc, gồm: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor), Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện (VEC), Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng và Công ty vận tải đa phương thức thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đến nay, 4/5 đơn vị trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thuê Tổng Giám đốc.

Việc thí điểm thuê Tổng Giám đốc là một yêu cầu khách quan trong tiến trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Mô hình này đã được áp dụng phổ biến trên thế giới và khẳng định những ưu điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)