Thuốc huyết áp Losartan được sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Chiết Giang Hoa Hải, Trung Quốc và là loại thuốc huyết áp thứ 3 bị thu hồi trong năm nay tại châu Âu và Mỹ./.


(Vnews)