Tân Hoa xã đưa tin thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm gia đình các quan chức cấp cao tham gia các hoạt động kinh doanh trong nỗ lực nhằm bài trừ tệ tham nhũng.

Theo một quy định được Thành ủy Thượng Hải đưa ra ngày 4/5, vợ hoặc chồng các quan chức lãnh đạo thành phố không được phép mở công ty hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh. Con cái hay con dâu, con rể của các quan chức này cũng không được tham gia các hoạt động kinh doanh tại thành phố.

Lệnh cấm trên cũng được áp dụng đối với các quan chức cấp cao bao gồm những người đứng đầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp quận, huyện, tòa án, viện kiểm soát, cơ quan công an và các công ty nhà nước.

Theo quy định trên, các quan chức trong diện được đề cập phải báo cáo về công việc của vợ hoặc chồng và con cái họ, đồng thời phải công khai những thông tin này trước Đảng.

Những người không thực hiện nội dung lệnh cấm sẽ bị kỷ luật. Còn đối với số quan chức có thân nhân hiện đang làm kinh doanh thì phải yêu cầu người thân từ bỏ hoặc xin từ chức.

Thượng Hải là nơi đầu tiên áp dụng những quy định kiểm soát chặt chẽ như thế đối với thành viên gia đình các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và theo các chuyên gia pháp lý, lệnh cấm này có thể sẽ được thực thi trên toàn quốc./.