Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất là 624 triệu đồng/người, thấp nhất là 40.000 đồng/người, trong khi vẫn còn một số doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Đây là số liệu được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 19/1 tại Hà Nội.

Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động-Tiền lương (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, theo số liệu khảo sát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 13.178 doanh nghiệp với 2,4 triệu người lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vẫn duy trì ở mức bình quân khoảng 1 tháng lương, tăng 15,7% so với thưởng Tết nguyên đán 2015

Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2016, có 72% số doanh nghiệp báo cáo có tiền thưởng Tết dương lịch với mức thưởng bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015 (1,16 triệu đồng/người).

Đặc biệt, người có mức thưởng cao nhất là 2,028 tỷ đồng/người (tại một doanh nghiệp FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh). Người có mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng/người (tại doanh nghiệp FDI ở Thái Bình).

Tại Hà Nội, người có mức thưởng Tết Dương lịch năm 2016 cao nhất là 30 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người (ở công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người có mức thưởng cao nhất là 2.028 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 134.000 đồng/người (ở doanh nghiệp FDI).

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, có 87% số doanh nghiệp báo cáo dự kiến có tiền thưởng Tết Nguyên đán 2016 với mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương, khoảng 5,53 triệu đồng/người.

Người có mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất là 624 triệu đồng/người (tại doanh nghiệp FDI ở Hải Dương). Người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người (tại doanh nghiệp FDI ở Bình Phước).

Tại Hà Nội, người có mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất là 100 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người (tại doanh nghiệp FDI). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp dân doanh) và người có mức thưởng thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI).

Bà Tống Thị Minh cho biết thêm, trong tổng số trên 13.000 doanh nghiệp báo cáo đến ngày 31/12/2015, hơn 1.700 doanh nghiệp (khoảng 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc không có tiền thưởng tết cho người lao động./.