(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất và thấp nhất đều thuộc doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), cao nhất là 100 triệu đồng/người và thấp nhất là 450.000 đồng/người.

Báo cáo được tổng hợp từ hơn 1.000 doanh nghiệp với hơn 63.000 lao động thuộc địa bàn thành phố, chia làm 4 khối: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước; khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh; khối doanh nghiệp FDI.

Trong dịp Tết Dương lịch 2016, các doanh nghiệp thưởng bình quân từ 230.000-1.000.000 đồng. Mức thưởng cao nhất là 30.000 đồng /người của doanh nghiệp FDI.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã tăng hơn so với năm trước chỉ khoảng 1,5%, mức thưởng bình quân là 3,5-3,7 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất thuộc về khối FDI với hơn 100 triệu đồng. Các khối doanh nghiệp khác mức thưởng Tết cao nhất khoảng 20-40 triệu đồng. Còn mức thưởng Tết thấp nhất từ 450.000-500.000 đồng/người.

Mức lương cao nhất cũng thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 75 triệu đồng, còn các khối doanh nghiệp khác cao nhất dao động từ 30-40 triệu đồng. Mức lương thấp nhất giữa các khối doanh nghiệp là như nhau, khoảng hơn 3 triệu đồng, tương đương mức lương tối thiểu vùng. Mức lương bình quân từ 4,3-4,78 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Văn Thanh , Trưởng Phòng chính sách lao động việc làm (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, trong năm 2015, tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 2% so với năm 2014. Về mức thưởng Tết, mức thưởng bình quân cũng tăng ít, một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết Dương lịch 2016 cho người lao động./.