Thuong truc Ban Bi thu tiep Doan dai bieu Dang Nhan dan Cach mang Lao hinh anh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp ông Kikeo Khaykham Phithoune, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, dẫn đầu, sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ 7 giữa hai Đảng với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.”

Ông Kikeo Khaykham Phithoune bày tỏ vui mừng về việc được dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và tham dự Hội thảo Lý luận tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykham Phithoune khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai Đảng tổ chức các cuộc hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước.

Ông Kikeo Khaykham Phithoune chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ông bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

[Tăng cường hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ Việt Nam-Lào]

Ông Kikeo Khaykham Phithoune đã thông báo với đồng chí Trần Quốc Vượng về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tác giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; kết quả hợp tác giữa Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào với Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Thuong truc Ban Bi thu tiep Doan dai bieu Dang Nhan dan Cach mang Lao hinh anh 2Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và tham dự Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại lần thứ X.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng.

Cuộc Hội thảo với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, làm sáng tỏ những nội dung đang đặt ra đối với hai Đảng trong công cuộc đổi mới.

Thường Trực Ban Bí thư cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương và giữa hai Hội đồng lý luận của hai Đảng trong thời gian qua; mong rằng trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có cuộc hội đàm với ông Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua; trao đổi một số nội dung và các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Ban và chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị Đại hội của mỗi Đảng.

Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng đã có cuộc làm việc với ông Kikeo Khaykham Phithoune.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi Đảng, mỗi nước; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của mỗi Đảng; đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đồng trên các lĩnh vực tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi chuyên đề, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và trao đổi việc định hướng chương trình hợp tác giữa hai Hội đồng trong thời gian tới./.

PV (TTXVN/Vietnam+)