Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW

Theo Quyết định số 06-QĐNS/TƯ, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
(TTXVN/Vietnam+)