Thượng viện Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 5/4, với tỷ lệ 87 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Bảo vệ bí mật thương mại (S.1890) và chuyển sang Hạ viện để bỏ phiếu.

Dự luật Bảo vệ bí mật thương mại, do Thượng nghị sỹ Orrin Hatch và Chris Coons bảo trợ, cho phép các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ khi bị đánh cắp bí mật thương mại có thể theo đuổi các biện pháp dân sự, kiện ra tòa án liên bang, trong khi quy định hiện hành chỉ cho phép theo đuổi các biện pháp dân sự đối với hành vi ăn trộm thông tin bí mật kinh doanh ở cấp tiểu bang.

Như vậy, đạo luật cho phép chủ sở hữu của bí mật thương mại được quyền bảo vệ như chủ sở hữu thương hiệu, sở hữu trí tuệ hay bằng sáng chế.

Các bí mật thương mại bao gồm việc bán hàng, các phương thức phân phối, các chiến lược quảng cáo, các phương thức sản xuất và danh sách các nhà cung cấp và các khách hàng.

Việc Mỹ ban hành luật Bảo vệ bí mật thương mại là nhằm thực hiện điều khoản trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), theo đó yêu cầu các quốc gia phải bảo đảm cho các công ty có được "các công cụ pháp lý" nhằm ngăn chặn tình trạng ăn cắp bí mật thương mại.

Việc xây dựng cách tiếp cận liên bang thống nhất về thực thi trách nhiệm dân sự đối với hành vi ăn cắp bí mật thương mại cũng sẽ tạo thuận lợi hơn cho Mỹ khi đàm phán về nội dung này tại các thỏa thuận thương mại trong tương lai.

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố ủng hộ dự luật Bảo vệ bí mật thương mại, cho rằng việc bảo vệ hiệu quả bí mật thương mại sẽ thúc đẩy sự sáng tạo, vốn là động lực cho tăng trưởng kinh tế Mỹ và giảm thiểu các mối đe dọa cho các doanh nghiệp, cũng như nền kinh tế và các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ./.