Ngày 14/9, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt, hướng dẫn tổ chức hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đối với các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết từ ngày 29/8 đến 31/8, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tiến hành kiểm điểm theo trình tự tập thể trước, cá nhân sau. Các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị kỹ, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, trên cả ba nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Không khí thảo luận dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, xây dựng.

Sau ba ngày dự Hội nghị kiểm điểm, Tổ công tác Ban chỉ đạo Trung ương 4 đã thống nhất đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đạt được yêu cầu như quy định của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương được tiến hành theo trình tự tập thể trước, cá nhân sau. Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm trước rồi đến các đồng chí trong Ban Thường vụ. Các báo cáo đã giải trình chi tiết cụ thể, phân tích nguyên nhân từng vấn đề, đưa ra phương hướng biện pháp cụ thể khắc phục các khuyết điểm, tồn tại đó.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng cho biết sau hội nghị, Ban Thường vụ đã nhất trí cần triển khai ngay một số công việc nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế vừa qua như hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; xem xét, điều chỉnh hệ thống chính sách đối với lực lượng Công an; rà soát sửa đổi quy chế, quy trình công tác, đảm bảo công khai, minh bạch; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với chỉ huy các cấp; quy định rõ cơ chế, trách nhiệm thủ trưởng các cấp; tổ chức đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân; chấm dứt tình trạng vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân; tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước; tăng cường công tác đấu tranh chống các loại tội phạm nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Sau khi Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Hội nghị đã quán triệt, hướng dẫn một số vấn đề về nội dung, cách thức, phương pháp, trình tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tình hình kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Theo đó, nhìn chung, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết khẩn trương, nghiêm túc. Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương được chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và thời gian quy định; giúp các các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, mục đích, ý nghĩa yêu cầu, nội dung của Nghị quyết.

Thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho việc kiểm điểm, tự phê bình của tập thể, cá nhân ban thường vụ đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh đạt mục đích yêu cầu đề ra. Đồng thời trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ trên, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, chi bộ và đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt chất lượng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh việc chuẩn bị tổ chức kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ cấp ủy phải chu đáo, nghiêm túc, thận trọng; tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ chức đảng và cá nhân, góp ý của các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Tổ chức cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung Nghị quyết đã nêu gắn với 19 điều đảng viên không được làm, 11 điều cán bộ chiến sỹ Công an không được làm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được tiến hành nghiêm túc, tự giác, trung thực, khách quan, với phương châm cùng giúp nhau tiến bộ, vì sự trong sạch, lớn mạnh của mỗi tổ chức, cá nhân và sự nghiệp chung của Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương cũng đề nghị các Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, cùng tập thể cấp ủy tổ chức thành công hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các ủy trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Quang Vũ (TTXVN)