Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 8, diễn ra trong 2 ngày 4-5/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về phân bổ ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng.

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011; việc phân bổ 5.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ cho công trình thủy lợi và bổ sung 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Ninh Thuận vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Hai nội dung quan trọng khác là việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến./.