Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 26/5, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, việc tăng cường đoàn kết, thống nhất chủ trương để xây dựng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn nhiệm vụ phát triển quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn, có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trên địa bàn Thủ đô.

[Thảo luận, làm rõ quan điểm mới về xây dựng "thế trận lòng dân"]

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mong muốn hai bên sẽ tiếp tục gắn kết, tăng cường phối hợp theo hướng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; qua đó góp phần khẳng định trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, toàn quân với Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, Hội nghị là dịp để Thành ủy Hà Nội và Quân ủy Trung ương cùng rà soát lại công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô, địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục; đầu mối giao dịch quốc tế của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Thành ủy Hà Nội thường xuyên nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất đánh giá, kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời gian qua đã đạt hiệu quả thiết thực, có chất lượng; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao đổi, thống nhất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân./.