Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Thảo luận về quyền đặt tên (Điều 26 dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi), nhiều ý kiến tán thành với việc bỏ quy định “họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái” do chưa xác định rõ được cơ sở hợp lý của việc giới hạn này và cũng không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp.

Một số trường hợp cá biệt đặt tên quá dài, ảnh hưởng đến công tác quản lý hộ tịch, không thuận tiện trong giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương pháp tuyên truyền, giáo dục.

Tán thành với việc sửa đổi này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị cùng với việc bỏ khống chế không được vượt quá 25 chữ cái, cần nhấn mạnh việc đặt họ, tên và chữ đệm của một người phải phù hợp tập quán dân tộc, phù hợp với địa bàn.

Các vấn đề về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; quyền sở hữu và vật quyền khác đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, làm rõ.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội./.