Trong 10 năm qua, Chính phủ Thụy Điển đã tài trợ 12 triệu USD cho dự án “Tăng cường công tác đào tạo luật tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ hiện đại hóa công tác đạo tạo pháp luật tại Việt Nam.

Các hoạt động cuối cùng của dự án gồm khai trương Trung tâm Thông tin Thư viện Luật; Hội thảo “Vấn đề giới trong xã hội và trong công tác đào tạo Luật”; Trao bằng Thạc sĩ Luật học cho các học viên thuộc chương trình đào tạo hợp tác Việt Nam - Thụy Điển, đã được trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tổ chức ngày 18/4.

Trung tâm Thông tin Thư viện Luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thư viện do Thụy Điển tài trợ, là phương tiện quan trọng cho việc đào tạo các luật sư trẻ.

Thư viện này sẽ tổ chức và hoạt động theo mô hình thư viện điện tử của các nước tiên tiến trên thế giới, góp phần tích cực vào quá trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ. Với hơn 2.500 tài liệu điện tử chuyên ngành luật, các luận văn các bậc đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật, hơn 75.000 tài liệu liên quan đến luật... thư viện hướng tới thành lập trung tâm thông tin phát luật lớn tại các tỉnh phía Nam.

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Luật học cho 11 học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ hợp tác Việt Nam - Thụy Điển khóa II.

Tại hội thảo “Vấn đề giới trong xã hội và trong công tác đào tạo Luật”, nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giới, bình đẳng giới đã được đề cập, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề giới trong chương trình đào tạo luật.

Nhấn mạnh sự hỗ trợ của Thụy Điển cho việc phát triển luật tại Việt Nam, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Rolf Bergman cho rằng những luật sư được đào tạo đầy đủ và có chuyên môn cao là một phần sống còn của quá trình phát triển dân chủ và thúc đẩy việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)