Ngày 18/4, thư viện của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển sẽ chính thức đi vào hoạt động, đúng thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Thụy Điển.

Theo Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, thư viện sẽ tạo điều kiện cho sinh viên luật tiếp cận tốt hơn với các tài liệu chuyên ngành và sách báo quốc tế, qua đó giúp nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Việt Nam.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Việt Nam là một trong những lĩnh vực hợp tác phát triển giữa Thụy Điển và Việt Nam. Đại Sứ Thụy Điển Rolf Bergman nhấn mạnh: “Những luật sư được đào tạo đầy đủ và có chuyên môn là một phần quan trọng của quá trình phát triển dân chủ và thúc đẩy việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam".

Đây là thư viện thứ hai Thụy Điển tài trợ xây dựng. Thư viện đầu tiên được mở tại trường Đại học Luật Hà Nội năm 2007.

Việc thành lập thư viện, thuộc hợp phần III (từ 2005-2009) của dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam". Hợp phần này có 3 mục tiêu chính là tăng cường năng lực giáo viên ngành luật thông qua các chương trình tài trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; phát triển hệ thống thư viện ở hai trường đại học luật tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và củng cố việc quản lý đào tạo và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo luật.

Dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 1998 với tổng kinh phí cho giai đoạn 3 khoảng 8 triệu USD.

Cũng trong khuôn khổ dự án, một hội thảo về bình đẳng giới sẽ được tổ chức ngày 18/4 tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tập trung thảo luật vấn đề đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình làm luật và thực thi luật./.

Hồng Nhung (Vietnam+)