Tien do cac du an duong sat do thi chua dap ung yeu cau hinh anh 1Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với các nhà tài trợ về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông báo kết luận, phát triển các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hết sức cấp bách, tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai rất chậm; năng lực chủ đầu tư, các ban quản lý dự án còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời.

Để giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, ngành và địa phương phải thực sự quyết tâm, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu hình thành mạng đường sắt đô thị hoàn chỉnh bảo đảm sự gắn kết hợp lý hơn 300km đường sắt đô thị ở mỗi thành phố.

Phó Thủ tướng yêu cầu các dự án đường sắt đô thị cần tuân thủ nguyên tắc người quyết định đầu tư và chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm cao nhất. Các bộ, ngành cần nghiên cứu để áp dụng cơ chế ủy quyền ra quyết định trong những trường hợp cần thiết, tránh tình trạng đẩy việc quyết định lên cấp cao hơn. Các bộ, ngành và địa phương cần nỗ lực, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về vốn đối ứng.

​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần tích cực và quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị.

Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ​Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nâng cao năng lực chủ đầu tư, ban quản lý dự án đường sắt đô thị.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm quản lý, vận hành, sửa chữa đối với đường sắt đô thị (bao gồm cả việc đồng bộ về vé tàu) để áp dụng đồng bộ đối với tất cả các dự án đường sắt đô thị nhằm đảm bảo tiện lợi nhất cho hành khách.

​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ​Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy hoạch đường sắt đô thị, xác định những bất hợp lý để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm sự kết nối tốt giữa các tuyến nhằm tạo thuận tiện tối đa cho hành khách. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì kiểm tra thường xuyên vấn đề này.

Các chủ đầu tư hết sức lưu ý tổ chức thi công và các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình./.

(TTXVN/Vietnam+)