Tính đến ngày 3/5, tỉnh Tiền Giang đã xuất được trên 63.800 tấn gạo, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước; mức giá xuất bình quân gạo 5% tấm dao động trong khoảng 400 USD/tấn.

Nhờ đầu ra của hạt gạo thông thoáng, lượng xuất tăng mạnh nên giá lúa vụ đông xuân 2008 - 2009 tại địa phương ổn định ở mức 4.300đồng/kg lúa thường, 4.900đồng/kg lúa chất lượng cao và 6.200đồng đến 6.500đồng/kg nhóm lúa thơm. Với giá trên, mỗi ha lãi trên 16,5 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng/ha so với vụ đông xuân năm trước.

Để góp phần giải quyết tốt đầu ra cho hạt gạo tỉnh nhà, Công ty Lương thực Tiền Giang đẩy mạnh thu mua chế biến xuất khẩu trên 150.000 tấn lúa hàng hóa theo chỉ tiêu được giao trong vụ đông xuân 2008 - 2009; đồng thời củng cố mạng lưới thu mua và đại lý thu mua ở khắp các địa bàn trọng điểm trong toàn tỉnh, thực hiện tốt các hợp đồng đã ký với khách hàng, tích cực thu mua lúa gạo hàng hóa trong dân vào thời điểm thu hoạch rộ lúa đông xuân.


Ngoài ra, Công ty còn có hàng chục kho lương thực lớn có sức chứa hàng trăm ngàn tấn sẵn sàng hỗ trợ nông dân trong việc bảo quản hoặc tạm trữ lúa gạo hàng hóa khi cần thiết; đặc biệt Công ty  đã hợp đồng bao tiêu 3.500 ha lúa thơm tại hai huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp là Cai Lậy và Cái Bè./.

(TTXVN/Vietnam+)