Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 13 trường hợp theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng đối tượng quy định; không có văn bản gửi xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi ban hành quyết định tuyển dụng là thực hiện không đúng quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Đây là kết luận thanh tra về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; chế độ tiền lương đối với công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2016, do Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành.

Theo kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp thuộc đối tượng theo chính sách thu hút và giao cho các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp còn lại là không đúng quy định. Một số trường hợp được sát hạch không có tài liệu thể hiện việc đã tiến hành sát hạch trình độ, năng lực.

Theo Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng.

Tuy nhiên, địa phương này đã tuyển dụng 6 trường hợp khi chưa đủ thời hạn trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tiếp nhận các trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, không đúng với thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, địa phương này còn bổ nhiệm công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn, trong đó có 4 trường hợp không có trình độ đại học; thiếu tài liệu thể hiện việc xin chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết.

Một số đơn vị sử dụng vượt quá số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương theo quy định (năm 2016 còn 3 sở có số lượng cấp phó vượt 1 người/1 đơn vị); có những đơn vị sử dụng vượt quá số lượng cấp phó quy định nhưng vẫn chưa tổ chức sắp xếp lại.

Năm 2015, 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu biên chế công chức vượt số biên chế được Bộ Nội vụ giao; có đơn vị chưa xây dựng hoặc triển khai đầy đủ kế hoạch biên chế; chưa xây dựng Đề án tinh giản biên chế và chưa thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Còn 10 cơ quan, đơn vị thực hiện ký 36 hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính.

Tại kỳ thi năm 2014 của địa phương này, giám khảo không chấm theo thang điểm chi tiết; bảng tổng hợp điểm môn thi kiến thức chung có sửa đổi số điểm nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo; một số bài thi điểm chấm thi của 2 giám khảo chênh lệch trên 10% nhưng không được Trưởng ban chấm thi quyết định chấm lại bài thi; Hội đồng tuyển dụng không gửi thông báo kết quả thi đến từng thí sinh dự tuyển.

Một số cơ quan, đơn vị khi nhận được quyết định tuyển dụng, không ban hành quyết định phân công công tác, phân công người hướng dẫn tập sự hoặc ban hành quyết định hướng dẫn tập sự chậm.

[Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Có rất nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ]

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, hoàn thiện những văn bản do tỉnh ban hành về công tác tổ chức cán bộ để thống nhất, phù hợp với quy định chung của Đảng, Nhà nước và đặc thù của tỉnh; bãi bỏ những văn bản trái quy định pháp luật; không giao biên chế công chức vượt quá số lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao; thực hiện việc tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ theo quy định; thực hiện đúng số lượng cấp phó, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương này rà soát những trường hợp đã được tuyển dụng không qua thi, thực hiện đúng quy định về tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không đúng quy định. Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng trình độ đại học.

Đồng thời, có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học... đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn hoàn thành, khi hết thời hạn quy định, nếu những cán bộ này vẫn không đáp ứng thì không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo.

Tỉnh kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng lương trước thời hạn và hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại trên. Nếu phát hiện vi phạm, tiêu cực, xem xét xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)