Tien hanh dieu tra doanh nghiep tren pham vi ca nuoc nam 2018 hinh anh 1Ảnh minh họa. Trần Việt/TTXVN)

Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng cục bắt đầu tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước năm 2018 nhằm cập nhật tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp.

Tiến sỹ Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê, cho biết cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 nhằm thu thập thông tin đầy đủ theo đơn vị doanh nghiệp, với trọng tâm là thu thập đầy đủ thông tin theo đơn vị cơ sở/đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, phục vụ tính toán đầy đủ và chính xác hơn GDP của cả nước cũng như GRDP (GDP địa phương) theo đơn vị địa bàn của các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, thu thập thông tin nhằm phục vụ đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khai thác triệt để hồ sơ hành chính (đặc biệt là các chỉ tiêu về tài chính, tài sản và nguồn vốn) để giảm thiểu gánh nặng trả lời cho doanh nghiệp và đảm bảo doanh nghiệp 2018 hoàn thành sớm hơn, tiết kiệm hơn kinh phí điều tra; đồng thời, thu thập thông tin phản ánh thực trạng và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; thu thập và biên soạn hệ số chi phí trung gian bổ sung cho một số ngành để tính toán GDP chính xác hơn.

Tổng cục Thống kê cho biết, về đối tượng, đơn vị điều tra, bao gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 1/1/2017 và đang hoạt động và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp.

Đối với 58 tập đoàn, tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước.

["Hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương ngày càng sôi động"]

Tổng cục Thống kê cũng sẽ tổ chức điều tra khối văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiến hành thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp hạch toán độc lập, không thuộc hoạt động hạch toán toàn ngành, trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty này có địa điểm đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Còn đối với các tập đoàn, tổng công ty còn lại (không bao gồm 58 tập đoàn, tổng công ty nêu trên), các Cục Thống kê thực hiện điều tra, đơn vị điều tra là văn phòng tập đoàn, tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán kinh tế độc lập…

Phạm vi điều tra bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra có địa điểm đóng trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành quy định trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân VSIC 2007.

Tổng cục Thống kê cho biết, nội dung điều tra gồm thu thập và biên soạn hệ số chi phí trung gian đối với một số ngành có hoạt động gia công, chế biến và nghiên cứu phát triển; thu thập thông tin đánh giá thực trạng và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0…

Ngoài hai phương pháp thu thập thông tin truyền thống là điều tra trực tiếp và gián tiếp, điều tra doanh nghiệp 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin là bảng hỏi điện tử nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị cung cấp thông tin cũng như rút ngắn được thời gian thu thập, nhập tin, xử lý và công bố thông tin.

Thời điểm điều tra doanh nghiệp năm 2018 bắt đầu từ 1/4/2018./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)