Bộ Lao động thương binh và xã hội,Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Tổng cục thống kê mới đây đã tổ chức Hội thảo "Đo lường trẻ em nghèo Việt Nam"
 
UNICEF đã tiến tới cách tiếp cận đa chiều khi đo lường trẻ em nghèo Việt Nam. Các phương pháp này sẽ đo mức độ nghèo dựa trên các nhu cầu cơ bản và quyền trẻ em.
 
Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội nhận xét: "Lồng ghép phương pháp tiếp cận đa chiều là loại hình khảo sát đã được triển khai thông dụng. Các phương pháp mới đo lường mức độ nghèo dựa vào các nhu cầu cơ bản và quyền trẻ em. Các phương pháp này có điểm chung, giải quyết được tính đa chiều của nghèo ở trẻ em".
 
Kết quả tiếp cận sẽ là "căn cứ thực tiễn, phục vục công tác hoạch định chính sách quốc gia về giảm tình trạng trẻ em nghèo", ông Đắc nói.
 
Theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những bước tiến khả quan trong giải quyết vấn đề đói nghèo, đặc biệt là các tỉnh miền núi.
 
Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, tác động nghèo đói đến trẻ em ngày càng cao.
 
Nghèo gây nguy hại đến quyền sống của trẻ em. Các em không được hưởng đầy đủ dinh dưỡng, ít được bảo vệ, ít tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, giáo dục, nhà ở.
 
Nghèo cũng khiến tiềm năng của trẻ em bị đe doạ, ảnh hưởng đến tiềm năng tương lai của quốc gia.
 
Hiện có tới 20% trẻ em vùng nông thôn miền núi không đến trường. Trung bình một trẻ em trong số 20% dân số nghèo nhất có nguy cơ tử vong cao gấp hai lần so với một trẻ em trong số 20% dân số giàu nhất. Chỉ có 20-30% trẻ em nghèo được tiêm chủng đúng cách...
 
Ngoài ra còn có sự phân hóa lớn giữa các khu vực, vùng miền. Tỷ lệ trẻ em nghèo ở khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Đông Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long cao nhất.
 
Kết quả cũng cho thấy, trẻ em dân tộc thiểu số phải chịu nguy cơ nghèo cao hơn trẻ em dân tộc Kinh, Hoa. Tỷ lệ nghèo trong trẻ em dân tộc là 63%, Hoa là 25%...
 
Số trẻ em bị ốm được bác sĩ khám có sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn.
 
Theo ông Jesper Morch, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, các kết quả đạt được thông qua quá trình xây dựng và ứng dụng phương pháp tiếp cận đa chiều đã đưa ra một số khuyến nghị về chính sách cho chính phủ.
 
"Những chính sách được hoạch định dựa trên kết quả của phương pháp này mới có khả năng bao quát hết đối tượng trẻ em nghèo nói chung, dù là được xác định theo phương pháp tài chính hay phi tài chính", ông Jesper Morch nói. 
 
Nghiên cứu toàn cầu về trẻ em nghèo được UNCEF phát động tại hơn 40 quốc gia. Quá trình xây dựng cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm tại Việt Nam được UNICEF phát động từ năm 2006.

Hải Vân (Vietnam+)