Ngày 17/12, Văn phòng Chính phủ thông báo, xét đề nghị của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý cho Bộ Y tế tiếp nhận 12.960 lít methadone do Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng, chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (FEPFAR) tài trợ.

Số methadone trên thuộc dạng dung dịch uống 10mg/ml, với trị giá 479.520 USD để hỗ trợ triển khai thực hiện đề án thí điểm điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Cục phòng, chống HIV/AIDS, Công ty Dược phẩm Trung ương 1 và các đơn vị tiếp nhận methadone tổ chức quản lý, phân phối và sử dụng theo đúng quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)