Tiep nhan gan 110.000 don so huu cong nghiep trong nam 2018 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong năm 2018, đơn vị này đã tiếp nhận 109.651 đơn sở hữu công nghiệp các loại (tăng 5,8% so với năm 2017), bao gồm: 64.894 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; 44.757 đơn/yêu cầu khác (sửa đổi đơn, chuyển nhượng đơn, cấp lại văn bằng bảo hộ...).

Nhà chức trách cũng đã xử lý 79.634 đơn các loại, trong đó có 42.867 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 9,2% so với năm 2017).

Trong năm 2018, số văn bằng bảo hộ được cấp ra là 28.966 (tăng 2,3% so với năm 2017)./.

Thanh Trà (Vietnam+)