Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN)

Tiếp theo chương trình làm việc về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, chiều 2/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh trên.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu.

Theo kết quả kiểm phiếu, với 433 phiếu đồng ý, chiếm 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Với trên 80% đại biểu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các ông Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi, các bà Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương.

Quốc hội cũng đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đối với ông Ksor Phước (88,26% tổng số đại biểu Quốc hội), chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Hiện (88,26% tổng số đại biểu Quốc hội), chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển (89,88% tổng số đại biểu Quốc hội); chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đối với ông Nguyễn Kim Khoa (88,06% tổng số đại biểu Quốc hội); chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi (88,06% tổng số đại biểu Quốc hội); chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai (90,28% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn với 88,26% đại biểu tán thành.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Các nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thảo luận về các dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) bày tỏ băn khoăn về việc nghị quyết có hiệu lực tức thì sẽ tạo khoảng trống về các chức danh, liên quan đến giải quyết công việc.

Giải đáp băn khoăn này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết các chức danh Quốc hội bầu đứng đầu các cơ quan lập pháp, tư pháp và đứng đầu Nhà nước có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu ra người đứng đầu mới là phù hợp vì đất nước không thể một ngày không có Chủ tịch nước, Quốc hội để chủ tọa thì không thể một ngày không có Chủ tịch Quốc hội.

Còn các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc còn có thường trực, ngày 4/4 đã bầu chức danh này và khi từ nay đến đó, có việc gì thì thường trực và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc sẽ giải quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội với 408 đại biểu tán thành (chiếm 82,59% tổng số đại biểu Quốc hội). 82,79% đại biểu Quốc hội đã tán thành Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa một số nguyên thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao những bó hoa tươi thắm tặng ông Huỳnh Ngọc Sơn, các ông, bà vừa được Quốc hội miễn nhiệm, thể hiện sự trân trọng những tình cảm thắm thiết và lời cảm ơn chân thành đối với những đóng góp cho sự thành công của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII./.