Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành ngân hàng trong năm 2009, đã bám sát các nhóm giải pháp của Chính phủ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2010 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 23/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tuy trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng Việt Nam đã sớm ngăn chặn suy giảm kinh tế, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn cho nền kinh tế (lãi suất, tỷ giá, an toàn hệ thống ngân hàng), duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém như nhập siêu vẫn còn cao và gây áp lực lên tỷ giá; dự trữ ngoại hối giảm là do đầu tư, xuất khẩu, du lịch và kiều hối đều giảm... Đây là những vấn đề mà Chính phủ đang tập trung tháo gỡ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị năm 2010 Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại, coi đây là điều kiện tiên quyết để phục hồi nền kinh tế. Theo đó, toàn ngành tiếp tục bám sát các nhóm giải của Chính phủ để triển khai có hiệu quả về tỷ giá, lãi suất...

Thủ tướng nhấn mạnh dứt khoát không để lạm phát cao trở lại (không quá 7%), phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009 và bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu không chỉ Ngân hàng Nhà nước mà các ngân hàng thương mại cũng phải chung tay góp sức.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng chỉ đạo phải làm tốt hơn vai trò trong công tác tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp thực thi trong điều hành thị trường tiền tệ linh hoạt, hiệu quả và kịp thời hơn. Đặc biệt là theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ nước ngoài, trong nước để đưa ra những biện pháp phù hợp và kịp thời, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò quản lý nhà nước.

Thủ tướng nêu rõ, ngân hàng là tổ chức kinh doanh đặc biệt, Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ vừa bảo đảm hoạt động năng động trong cơ chế thị trường vừa bảo đảm an toàn của hệ thống phục vụ tích cực phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần quan tâm cải cách hành chính, hiện đại hệ thống, đào tạo, chủ động trong công tác thông tin, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, làm tốt vai trò chủ sở hữu đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 của toàn ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, ngành sẽ tăng cường công tác dự báo, điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá chủ động, linh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; triển khai đề án không dùng tiền mặt vì toàn ngành đã có công nghệ, mạng lưới, con người; nâng cao trình độ đạo đức, trách nhiệm cán bộ ngân hàng./.

Minh Thúy (Vietnam+)