(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo “Triển khai lần thứ nhất Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2” với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành liên quan và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết​ trong 25 năm qua, Liên minh châu Âu đã viện trợ cho Việt Nam nhiều chương trình, dự án để tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch y tế ở cấp quốc gia và tại địa phương.

Với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ phát triển hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và trên cơ sở kết quả bước đầu của Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế giai đoạn 1, Liên minh châu Âu đã quyết định hỗ trợ giai đoạn 2.

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại sẽ góp phần hỗ trợ ngành y tế thực hiện các mục tiêu chính sách của ngành.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh​ để triển khai Chương trình giai đoạn 2 hiệu quả, các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ Y tế cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ số theo lĩnh vực được phân công.

Hệ thống y tế các địa phương, đặc biệt là các tỉnh tham gia Chương trình phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo y tế tại địa phương sử dụng nguồn vốn viện trợ đúng mục đích và có hiệu quả gắn với việc thực hiện các chỉ số mục tiêu; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư, bố trí ngân sách thỏa đáng cho các hoạt động y tế.

Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 sẽ được triển khai tập trung ưu tiên tại 10 tỉnh gồm Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Kon Tum, Gia Lai, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái và Đắk Nông.

Với tổng giá trị viện trợ của Liên minh châu Âu là 114 triệu euro, Chương trình nhằm thúc đẩy lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; cải thiện năng lực và chất lượng dịch vụ y tế cho các tuyến và giảm tải cho tuyến Trung ương; hỗ trợ xây dựng chính sách và kế hoạch ngành y tế cho giai đoạn 2016-2020...

Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế giai đoạn 1 được triển khai trong 4 năm (2010-2013) với tổng ngân sách 39,5 triệu euro bước đầu phát huy hiệu quả.

Theo đó, mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế hàng năm được tăng lên; kế hoạch hoạt động và ngân sách thường niên toàn diện ngành y tế được xây dựng ở một số tỉnh thí điểm của dự án nâng cao năng lực ngành y tế.

Chương trình giai đoạn 1 đã dành 50% kinh phí gói giải ngân cơ bản để hỗ trợ các tỉnh miền núi, khó khăn nhằm cải thiện 19 chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm của ngành y tế; dành 50% gói giải ngân cơ bản để thực hiện đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020 thông qua đề án bệnh viện vệ tinh thuộc 5 chuyên khoa...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Chương trình cũng gặp nhiều khó khăn như đây là khoản kinh phí viện trợ đầu tiên của Bộ Y tế được hỗ trợ qua ngân sách nên việc triển khai còn chậm; do không được thành lập ban quản lý nên khối lượng công việc rất lớn trong khi toàn bộ thành viên tham gia ở trung ương và tuyến tỉnh là cán bộ kiêm nhiệm; một số địa phương chưa nắm rõ cơ chế quản lý tài chính của nguồn hỗ trợ nên còn lúng túng trong việc quản lý.../.