Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục công bố Danh sách xét tặng Giải thưởng và danh hiệu Nghệ sỹ năm 2011 của Hội đồng cấp Bộ ở các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc, văn nghệ dân gian, múa.

Đợt 1 đã được đăng tải công khai từ ngày 2/7 với danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật lĩnh vực múa; Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, múa, kiến trúc, điện ảnh; danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú lĩnh vực điện ảnh..

Danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học gồm 11 tác giả với 23 tác phẩm, cụm tác phẩm. Trong danh sách này có 2 tác giả đã mất là nhà thơ Phạm Tiến Duật và nhà văn Bùi Hiển.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật được đề nghị trao Giải thưởng Hồ Chí Minh với các tác phẩm gồm: tập thơ “Đường dài và những đốm lửa; trường ca “Tiếng bom và tiếng chuông chùa”; văn xuôi “Vừa nghĩ vừa làm." Nhà văn Bùi Hiển được đề nghị với tập hồi ký và tiểu luận “Hướng về đâu văn học.”

Danh sách này cũng chỉ rõ số phiếu bầu chọn của Hội đồng cấp Bộ, trong đó chỉ có 5 tác giả đạt đủ 12/12 số phiếu của Hội đồng văn học là Ma Văn Kháng (Đinh Trọng Đoàn), Hà Minh Đức, Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ.

Có 3 tác giả đạt 11/12 phiếu thuận; 1 người đạt 10/12 và 1 người đạt 9/12 phiếu từ Hội đồng. 56 tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học.

Lĩnh vực sân khấu có 3 người được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và đều giành 100% số phiếu ủng hộ từ Hội đồng gồm 11 thành viên. Đó là tác giả Nguyễn Xuân Kim (Nghệ sỹ Nhân dân Sỹ Tiến) với 5 cụm tác phẩm, 6 cụm công trình nghiên cứu; Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi với 5 tác phẩm; Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Dương Ngọc Đức với 7 tác phẩm.  

Lĩnh vực sân khấu có 14 người được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước, trong đó có Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tiến Thọ đã đạo diễn các vở “Lý Chiêu Hoàng,” “Dũng khí Đặng Đại Hộ” và là Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên.

Lĩnh vực âm nhạc chỉ có một tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung (đã mất) với 4 ca khúc, hợp xướng. 28 tác giả khác được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về lĩnh vực âm nhạc.

Lĩnh vực văn nghệ dân gian không có ai được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh mà chỉ có 5 tác giả được đề nghị xét trao tặng Giải thưởng Nhà nước.

Về trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ, Hội đồng cấp Bộ đưa danh sách 14 người đề nghị trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân trong đó 4 người ở lĩnh vực múa, 9 người ở lĩnh vực sân khấu, 1 người ở lĩnh vực âm nhạc.

84 người được đề nghị xét trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, trong đó có 12 người ở lĩnh vực múa, 36 người ở lĩnh vực sân khấu, 36 người ở lĩnh vực âm nhạc…/.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)