Tiep tuc doi moi cac phong trao thi dua yeu nuoc cua TTXVN hinh anh 1Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN trao tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 29/3, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, phát động thi đua năm 2016.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam; các vị lãnh đạo TTXVN cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị được giao, ngay đầu năm 2015, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với mục tiêu "Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa" hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2015).

Các đơn vị, tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng đã triển khai thực hiện phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đưa phong trào thi đua ngày càng chất lượng, hiệu quả, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các phong trào thi đua trong toàn ngành đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng. Từ đó, năng suất, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, hệ số truy cập các bản tin của TTXVN tăng hàng năm.

Các đơn vị chức năng của ngành đã từng bước nâng cao chất lượng công tác, luôn đảm bảo hoạt động chung của cơ quan, tích cực tham mưu cho lãnh đạo ngành thực hiện tốt các mặt công tác, ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Năm 2015 đã có 14 chương trình, đề án cấp Ngành và 24 chương trình, đề án cấp Ban được các đơn vị đăng ký thi đua với chất lượng tốt, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập TTXVN.

TTXVN đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất, quan tâm tới khen thưởng người lao động trực tiếp để không ngừng thúc đẩy phong trào thi đua của từng đơn vị và trong toàn ngành.

Công tác thi đua, khen thưởng của ngành đã thực sự đi vào nền nếp, việc phát động thi đua hàng năm và thi đua đột xuất, chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, đã bám sát các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và Nhà nước. Phong trào thi đua gắn chặt với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, mục đích thi đua rõ ràng.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, trong thời gian tới, TTXVN sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của ngành với mục tiêu "Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa" và khẩu hiệu "Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, công nhân, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược mạnh và tin cậy của Đảng, Nhà nước."

Nội dung thi đua là toàn ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2016. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng thông tin nguồn, xây dựng và phát triển nhanh, mạnh các hình thức thông tin mới; nâng cao chất lượng thông tin của các báo điện tử, kênh Truyền hình Thông tấn; Đổi mới nội dung, hình thức trình bày các báo in, đặc biệt là các báo đối ngoại, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho ngành; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể, đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác; Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, sạch đẹp, văn minh, lịch sự; Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể trong đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác để thúc đẩy phong trào thi đua của ngành...

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, hội nghị đã tổ chức trao tặng các phần thưởng, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Lãnh đạo TTXVN đã trao tặng Cờ thi đua của Ngành cho 16 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành cho 40 cá nhân; Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho 85 tập thể và 47 cá nhân...

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ Thi đua cho Công đoàn TTXVN; tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ Thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân.../.
Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)