Ngày 25/1, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia 3.730 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân 3 địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011.

Theo quyết định này, Chính phủ hỗ trợ nhân dân các tỉnh Yên Bái và Ninh Thuận mỗi địa phương 1.000 tấn gạo, Ninh Bình 1.730 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh sử dụng số gạo được cấp hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện để hai bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp số gạo được cấp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.

Trước đó, ngày 21/1/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia 33.816 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân 11 địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011.

Như vậy trong hai đợt hỗ trợ vừa qua, Chính phủ đã hỗ trợ tổng cộng 37.546 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân 14 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình, Điện Biên, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Ninh Thuận và Ninh Bình) trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011./.