(Ảnh minh họa: Thanh Hà/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/7 cho biết thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú lần thứ 8 năm 2015, Bộ đã nhận được 114 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 416 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú của 46 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi Hội đồng cấp Nhà nước.

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú lĩnh vực sân khấu, múa, âm nhạc, điện ảnh, phát thanh-truyền hình đã họp theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ở lĩnh vực âm nhạc có 24 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 103 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú. Lĩnh vực điện ảnh, nghệ sỹ nhân dân có 10 hồ sơ; nghệ sỹ ưu tú có 13 hồ sơ.

Lĩnh vực múa, nghệ sỹ nhân dân có 12 hồ sơ; nghệ sỹ ưu tú có 55 hồ sơ, trong số này có những gương mặt nghệ sỹ trẻ được công chúng mến mộ như Trần Ly Ly diễn viên, biên đạo múa của Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; biên đạo múa Tạ Thùy Chi, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh, diễn viên múa Đặng Linh Nga, Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh...

Ở lĩnh vực sân khấu có 55 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, trong đó có thể kể đến những gương mặt nghệ sỹ đã quen thuộc với khán giả yêu sân khấu như nghệ sỹ ưu tú Hoàng Quốc Anh (Nhà hát Chèo Hà Nội); nghệ sỹ ưu tú Vũ Tự Long (Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng). Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Tiến Đạt, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Trung Hiếu (Nhà hát Kịch Hà Nội); nghệ sỹ ưu tú Trần Văn Nhượng (Trần Nhượng) của Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Bộ Công an, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Quốc Trượng... Ở lĩnh vực này, số hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú có 190 hồ sơ.

Lĩnh vực phát thanh-tuyền hình có 6 hồ sơ xét tặng nghệ sỹ nhân dân và 25 hồ sơ xét tặng nghệ sỹ ưu tú.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ “thông báo công khai kết quả xét tặng trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày”, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã lấy ý kiến nhân dân về 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 145 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú của 26 Hội đồng cấp cơ sở gửi Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn./.