Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn chỉ đạo tiếp tục nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong khi chờ văn bản mới ban hành.

Theo Công văn, Thủ tướng yêu cầu, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục nhận hồ sơ, làm các thủ tục cần thiết khi các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện sau khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2009, được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ quyết định; đồng thời, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định theo thẩm quyền để ban hành ngay sau khi Nghị định được Thủ tướng ký ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)