Tiep tuc trien khai cac hoat dong giam sat va phan bien xa hoi hinh anh 1 Quang cảnh lớp tập huấn cán bộ Mặt trận làm công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2015 và ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Các đại biểu dự hội nghị nhận định năm 2015, công tác phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã từng bước đi vào nền nếp.

Công tác giao ban, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phân công phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo; tham gia xây dựng chính sách về dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đã được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội được từng bước triển khai có kết quả.

Về phản biện xã hội, các tổ chức đã phối hợp trong thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó tập trung tổ chức góp ý, phản biện đối với các dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các bên cũng đã phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân...

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 được Mặt trận và một số đoàn thể chính trị-xã hội triển khai tích cực và có kết quả tốt.

Hiện, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang phối hợp với các bộ ngành, tổ chức chính trị, xã hội phối hợp triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; việc thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015; việc phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan...

Tuy vậy, vẫn còn một số nội dung chưa được triển khai hoặc chậm về tiến độ. Nguyên nhân một phần là do một số nội dung đang trong quá trình chuyển hướng chỉ đạo triển khai hoặc còn phải phụ thuộc vào tiến độ triển khai của một số bộ, ngành và cơ quan khác, trong đó có việc chưa phối hợp tổ chức tập huấn về công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; chưa phối hợp xây dựng Đề án “Diễn đàn sáng kiến của trí thức và nhân dân tham gia xây dựng đất nước”...

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc thù, thế mạnh của các đoàn thể tạo sự phối hợp đồng bộ để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các đoàn thể; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư.

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị, Liên hiệp các Hội khoa học-kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những nội dung như năm 2015, trong đó, các cơ quan sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước; phối hợp trong thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp xây dựng cơ chế nắm bắt tình hình trong các tầng lớp nhân dân; tập hợp góp ý, sáng kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; chủ trì xây dựng báo cáo phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng kế hoạch phối hợp và triển khai hoạt động giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong hệ thống tổ chức ở địa phương, đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ năm 2015 với 8 chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức đã huy động được sự tham gia của 15 tổ chức chính trị-xã hội.

Thông qua công tác phối hợp giám sát năm 2015 cho thấy có ba bài học lớn: việc giám sát đã huy động được lực lượng lớn tham gia vào công tác giám sát, phản biện. Mặc dù các tổ chức chính trị-xã hội thành viên không có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực nhưng nếu được chuẩn bị tài liệu đầy đủ, hướng dẫn tập huấn tốt, sẽ có thể tham gia thực hiện. Muốn thực hiện tốt công tác giám sát, muốn có chế tài, đánh giá chất lượng phải có hệ thống đo (định lượng và định tính) kèm theo. Công tác giám sát năm 2016 tại các tỉnh, thành trọng điểm cần có phương pháp đo định tính và định lượng mới có hiệu quả, từ đó làm chuyển biến tình hình.

Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong năm 2016 sẽ chỉ còn hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," "Người Việt Nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam" và một phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." Phong trào này sẽ tiếp thu và phát huy phong trào sáng tạo trong từng lĩnh vực của các tổ chức chính trị-xã hội; nhân lên thành phong trào của cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho ý kiến đối với từng kiến nghị của các tổ chức chính trị-xã hội. Cụ thể đối với nội dung nợ bảo hiểm xã hội, sau khi có kết quả giám sát, trong quý 3/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội khác tổ chức tọa đàm nhằm đưa ra các giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng này.

Tương tự, cần có giải pháp cụ thể để thu hút hội viên cho các tổ chức đoàn thể chính trị, đặc biệt là Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ như kiến nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.../.

(TTXVN/Vietnam+)