Tieu su Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Vinh Long Bui Van Nghiem hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Bùi Văn Nghiêm được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 22/4/2021, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long./.

(TTXVN/Vietnam+)