Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Ngày 27/1/2016, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.