Đại tướng Ngô Xuân Lịch. (Nguồn: TTXVN)

Ngày sinh: 20/4/1954
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X, XII
Ủy viên Bộ Chính trị XII
Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tóm tắt quá trình công tác

Trước 2006: Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam.

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

12/2007: Được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm Trung tướng.

1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư.

3/2011: Được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

12/2011: Được phong quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng

10/2015: Được phong quân hàm từ Thượng Tướng lên Đại tướng

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị./.