Tieu su Uy vien Bo Chinh tri khoa XII Truong Thi Mai hinh anh 1Trương Thị Mai. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày sinh:
23/01/1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ​Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Tóm tắt quá trình công tác

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tháng 01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị./.
(TTXVN/Vietnam+)