Tinh Ba Ria Vung Tau ​se huy dong 500 ty dong trai phieu ​qua HNX hinh anh 1Hội nghị triển khai đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hành. (Ảnh: HNX)

Ngày 18/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị triển khai đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hành.

Đại diện Tỉnh cho biết, năm 2016 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Bà Rịa Vũng Tàu, do đây là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 2016 – 2020).

Để có nguồn vốn cho đầu tư phát triển, Ủy ban Nhân dân Tỉnh đã xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn vốn ngoài xã hội, đáp ứng nhu cầu chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng Cái Mép – Thị vải với Quốc lộ 51 nhằm phát huy lợi thế cảng biển của địa phương.

Theo Đề án, lô trái phiếu huy động có giá trị 500 tỷ đồng, với tên gọi “Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và phát hành một đợt trong năm 2016 qua đấu thầu công khai tại HNX.

Như vậy, chủ thể phát hành là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đối tượng được tham gia mua trái phiếu là các tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này sẽ được bố trí cho các dự án đầu tư công của tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên: Dự án đường Phước Hòa – Cái Mép, dự án hệ thống kênh nội đồng Hồ Sông Ray, dự án Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Cụ thể, trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn và thanh toán định kỳ 1 năm/lần, hoàn trả gốc 1 lần khi đáo hạn.

Theo đó, chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu, cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Trái phiếu sau khi phát hành sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết, giao dịch tập trung tại HNX. Theo khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phép quyết định lãi suất phát hành trái phiếu.

Sau khi tổ chức Hội nghị vào ngày 18/8, HNX dự kiến tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 26/8/2016 tại trụ sở HNX.

Theo thống kê từ HNX, kể từ năm 2013, nhiều đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của các tỉnh thành cả nước đã được tổ chức thành công tại HNX (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có 7 đợt phát hành, huy động thành công 11.400 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có 1 đợt phát hành, huy động thành công toàn bộ 1.100 tỷ đồng)./.
Linh Chi (Vietnam+)