Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phát biểu khai mạc kỳ họp. (Nguồn: baria-vungtau.gov.vn)

Ngày 11/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách Nội vụ.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Thanh Bình (nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Ngọc Thới (nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Đình Khoa; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thành (nghỉ hưu).

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, triển khai ngay việc giao kế hoạch, nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan để thực hiện; cần xác định mục tiêu rõ ràng, đề ra các giải pháp khả thi, đồng bộ và bố trí đủ nguồn lực, các điều kiện tổ chức thực hiện cho năm 2016, tạo tiền đề quan trọng để phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch trong thời gian tới như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.