Ngày 12/1, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đã được khai trương tại địa chỉ http://www.bacninh.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, được xây dựng gồm 1 cổng chính và 29 website thành viên thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố liên kết với nhau, thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu các dịch vụ hành chính công. Phần mềm được thiết kế mở, đảm bảo nguyên tắc tích hợp, cập nhật thông tin mở rộng phát triển theo yêu cầu và có tính bảo mật cao.

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh là nơi cung cấp thông tin chính thức về những chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và nhiều lĩnh vực khác của tỉnh trên mạng Internet.

Việc đưa Cổng thông tin của tỉnh vào hoạt động tạo nên một kênh thông tin quan trọng, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương, hướng dẫn thủ tục hành chính theo qui định của Chính phủ, cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cũng như chất lượng phục vụ người dân.

Cổng thông tin điện tử ở tỉnh giúp người sử dụng có thể truy cập và khai thác những thông tin đa dạng về lịch sử, truyền thống văn hóa; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; những chính sách, thủ tục hành chính về môi trường thu hút đầu tư.

Người dân có thể phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến của mình về các mặt hoạt động của các cơ quan hành chính thông qua việc phản hồi thông tin.../.