Báo Đức, Tấm gương, ngày 19/11 dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Mỹ cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cũng muốn thu thập và lưu trữ thông tin định vị điện thoại di động trong nước và có thể đã thực thi việc này.

Trong một tài liệu mật của NSA vừa được Chính phủ Mỹ hiệu chỉnh và công bố, trong năm 2010, một nhân viên giúp việc cho một thượng nghị sỹ thuộc Ủy ban đặc biệt về tình báo của Thượng viện (SSCI) đã yêu cầu NSA "nêu rõ thời điểm cơ quan này có thể thu thập các dữ liệu định vị địa lý theo Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài (FISA), hoặc với điện thoại hoặc Internet."

Có thể hiểu thượng nghị sỹ Mỹ này muốn biết liệu ngoài siêu dữ liệu về điện thoại và Internet, NSA có thể theo dõi địa điểm của tất cả mọi người có điện thoại di động hay đang kết nối Internet hay không.

Theo Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài của Mỹ, các cơ quan tình báo nước này có thể tiến hành một số hình thức nghe lén hay thu thập dữ liệu trong khuôn khổ pháp luật.

NSA trả lời rằng cơ quan này đang khai thác khả năng thu thập dữ liệu di động như vậy trong tương lai gần theo sự cho phép của Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài.

Theo tài liệu trên, từ năm 2010, NSA đã có những kế hoạch cụ thể nhằm lưu trữ các thông tin định vị địa lý của mọi người dùng điện thoại di động và Internet ở Mỹ, ngoài dữ liệu  kết nối các cuộc điện đàm, thư điện tử hay Internet./.

Mạnh Hùng/Berlin (Vietnam+)