Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức đại hội của 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở; trong đó có 2 đại hội điểm (Đảng bộ thị xã Thuận An và Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Phước Hòa) và 1 đại hội thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư (Đảng bộ huyện Bàu Bàng).

Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội của 16/16 Đảng bộ thực hiện đầy đủ các nội dung: làm tốt việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội được các cấp ủy cấp huyện, thị, thành phố và Đảng ủy trực thuộc thực hiện tập trung, nghiêm túc. Các đại hội được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, trang trọng, tuân thủ các nguyên tắc theo quy định, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; đề cao tính dân chủ, phát huy trí tuệ của đại biểu.

Công tác nhân sự thực hiện đảo bảo các nguyên tắc, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đặc biệt việc bầu các chức danh chủ chốt đều đúng với nhân sự dự kiến. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu theo chỉ thị của Bộ Chính trị; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ cao về chuyên môn tham gia cấp ủy tăng so với nhiệm kỳ trước. Công tác hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo, không để xảy ra sai sót...

Tuy nhiên trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp trên cơ sở ở Bình Dương còn một số tồn tại như: Báo cáo chính trị của một số đơn vị còn dàn trải, thiếu phân tích đánh giá, chưa mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; chưa đi sâu phân tích nguyên nhân hạn chế, thiếu sót nhất là nguyên nhân chủ quan.

Báo cáo kiểm điểm của một số Đảng bộ có nội dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị; chưa đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém trong vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chưa thể hiện rõ được đổi mới trong phong cách làm việc của tập thể cấp ủy và việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay;" nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chung chung.

​Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Binh Dương yêu cầu các cấp ủy Đảng nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp mình. Trước mắt, các cấp ủy cần phân công, bố trí cán bộ theo yêu cầu Đại hội thông qua.

Ban Thường vụ các Đảng bộ cần phân công cán bộ hỗ trợ cơ sở khắc phục những khó khăn và hạn chế đã được chỉ ra; rà soát để tập huấn, đào tạo cán bộ cơ sở sau đại hội; rà soát bổ sung các Quy chế hoạt động của cấp ủy, chính quyền cho phù hợp yêu cầu mới; tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2015 trong đó có các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.