Tại kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Tiến Thành đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Thành, 52 tuổi, hiện giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  có trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Thành là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch đối với ông.

Ông Đinh Chung Phụng, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Dự kiến kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 25/12 tới./.

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)