Ngày 25/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoá 17, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành các bước thủ tục theo luật định để miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Nguyễn Doãn Khách, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ vì lý do chuyển công tác và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Phạm Quang Thao vì lý do chuyển chuyển công tác. Ông Phạm Quang Thao được điều động về nhận nhiệm vụ là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./.

Lâm Đào An (TTXVN)