Hội đồng kiểm phiếu phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La phân loại phiếu bầu cử. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 72 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 19 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong ngày bầu cử được bảo đảm, thông suốt.

Nhân dân các dân tộc tin tưởng những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Theo đó, toàn tỉnh có 99,78% cử tri đi bầu cử, trong đó huyện Mộc Châu và Vân Hồ có 100% số cử tri đi bầu cử.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số người ứng cử là 122 người; số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu là 73 người; số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 72 người.

Danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Lường Thị Vân Anh
2. Đinh Công Bằng
3. Lường Duy Biên
4. Quàng Thị Biệt
5. Hoàng Văn Chất
6. Hạng A Cheo
7. Hà Trung Chiến`
8. Lê Hồng Chương
9. Nguyễn Thành Công
10. Chá A Của
11. Nguyễn Việt Cường
12. Mùa A Dê
13. Vàng A Dềnh
14. Lò Văn Dung
15. Quản Thị Dung
16. Cầm Thị Hồng Duyên
17. Đinh Thị Dưỡng
18. Hoàng Thị Đôi
19. Trương Minh Đức
20. Sùng A Giao
21. Mè Thị Hà
22. Lường Thị Hiền
23. Mùi Thị Hiền
24. Hờ Thị Thanh Hoa
25. Hoàng Ngân Hoàn
26. Nguyễn Duy Hoàng
27. Lò Minh Hùng
28. Lường Thị Huyền
29. Nguyễn Thái Hưng
30. Tống Thị Lan Hương
31. Giàng Thị Hương
32. Mai Thu Hương
33. Hoàng Quốc Khánh
34. Nguyễn Quốc Khánh
35. Lò Bun Khay
36. Cầm Văn Khiêm
37. Nguyễn Văn Khiêm
38. Lò Mai Kiên
39. Vàng A Lả
40. Đinh Thị Mai Lan
41. Cà Văn Lập
42. Lê Hồng Long
43. Lê Hồng Minh
44. Cầm Ngọc Minh
45. Quàng Văn Muôn
46. Lò Văn Páo
47. Ngô Văn Phan
48. Lò Thị Phấn
49. Cầm Thị Phong
50. Nhâm Thị Phương
51. Lưu Minh Quân
52. Hà Văn Quân
53. Mùa Thị Sinh
54. Thào A Só
55. Bùi Minh Sơn
56. Hoàng Sương
57. Bùi Minh Tân
58. Cầm Văn Tân
59. Quàng Thị Thanh
60. Đinh Công Thành
61. Đinh Thị Bích Thảo
62. Lò Thị Thảo
63. Lò Văn Thân
64. Trần Đắc Thắng
65. Mùi Văn Thịnh
66. Vi Đức Thọ
67. Vì Thị Tiến
68. Nguyễn Ngọc Tú
69. Đinh Thị Kim Tuyến
70. Tăng Văn Xiến
71. Bàn Thị Xuân
72. Quàng Thị Xuyến./.