Ngày 2/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã công bố Nghị quyết số 85/NQ-CP, ngày 8/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Khánh để thành lập thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Trên cơ sở chia tách xã Long Khánh, thị trấn Long Thành được thành lập có 516.22ha diện tích tự nhiên và 7.147 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Long Thành như sau: phía Đông thị trấn giáp xã Long Toàn; phía Tây, Nam và Bắc giáp xã Long Khánh, huyện Duyên Hải. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn, xã Long Khánh còn lại 4.805.07ha diện tích tự nhiên và 6.194 nhân khẩu.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh đã có 105 xã phường thị trấn, riêng về địa giới hành chính của huyện Duyên Hải có 38.507.65ha diện tích tự nhiên và 98.651 nhân khẩu; 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Long Thành, thị trấn Duyên Hải và các xã Long Khánh, Long Toàn, Long Vĩnh, Long Hữu, Dân Thành, Hiệp Thạnh, Ngũ Lạc, Đông Hải, Trường Long Hòa./.