Tinh Tra Vinh ho tro kinh phi mua bao hiem cho 60 chu tau ca hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt cho 60 chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm (đợt 1/2015) theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó, 24 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 36 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên.

Thành phố Trà Vinh có 13 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 22 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên. Huyện Châu Thành có 11 chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và 14 chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên.

Các chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trong thời gian 2 năm. Các chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm.

Riêng các chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm, định mức phí bảo hiểm thuyền viên là 300.000 đồng/người/năm, mức trách nhiệm bảo hiểm là 70 triệu đồng/người/1 vụ tai nạn.

Ông Hồ Hoàng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh cho biết, nhằm sớm đưa Nghị định 67/2014/NĐ-CP vào cuộc sống, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đơn vị đang phối hợp với Bảo hiểm Bảo Việt Trà Vinh khẩn trương xác định giá trị thân tàu của các chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu đợt này để đưa ra mức phí bảo hiểm thân tàu cụ thể cho từng tàu cá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cũng đã tổ chức xét duyệt danh sách chủ tàu cá được hỗ trợ bảo hiểm đợt 2/2015 và đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Dự kiến, có 134 chủ tàu cá trên địa bàn huyện Trà Cú và Cầu Ngang tiếp tục được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm; trong đó có 67 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 67 chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên./. 

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)