(Ảnh minh họa: Công Tường/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, năm nay, Vĩnh Phúc phấn đấu có thêm bốn xã đạt 19/19 tiêu chí và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, Vĩnh Phúc sẽ ưu tiên dành 90 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chương trình này.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, trong số 90 tỷ đồng này, tỉnh Vĩnh Phúc dành hơn 16 tỷ đồng cho kiên cố hóa kênh mương và chuyển gần 74 tỷ đồng cho cấp huyện tự phân bổ cho các địa phương thực hiện các tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, chợ và môi trường.

[Thủ tướng trao quyết định công nhận thị xã hoàn thành nông thôn mới]

Tính đến hết năm 2017, Vĩnh Phúc đã có 77 xã và hai huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 91 xã đạt 19/19 tiêu chí và dự kiến sau khi thẩm định xã đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ có 103/112 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mô hình xây dựng nông thôn mới thành công của các địa phương trong, ngoài tỉnh.

Đồng thời, đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực từ nhân dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực tại chỗ của nhân dân.

Vĩnh Phúc tập trung nguồn lực cho các mục tiêu trọng điểm, ưu tiên những nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao và các vùng còn khó khăn.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian tới đạt kết quả cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quy định đánh giá thực hiện nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Đây là cơ sở để các địa phương thực hiện các tiêu chí, hoàn thành kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% số xã của tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn Nông thôn mới./.