Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục tổ chức cho giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo 3 đợt./.

(Vnews/Vietnam+)