To chuc, ca nhan dang ky de nghi xin gia han thue tren 7.300 ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 26/4 là 7.374 tỷ đồng. Trong số đó, các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tổng số tiền gia hạn là 7.367 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng 1.432 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 4.977 tỷ đồng và tiền thuê đất là 958 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cá nhân đăng ký gia hạn với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân.

Cũng theo Tổng cục Thuế, đến nay cơ quan này đã nhận được 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tính riêng trong ngày 26/4, cả nước có đến 5.300 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế gửi đến các đơn vị trong ngành, trong đó doanh nghiệp và tổ chức là 5.315 và cá nhân là 38 đơn đề nghị. 

[Tăng tính nội địa hóa trong nền tảng số thương hiệu Việt]

Trước đó, ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định đã nêu rõ trình tự, thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Cụ thể, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Bên cạnh đó, các đối tượng nộp thuế cần gửi đề nghị gia hạn nộp thuế cơ quan thuế sau ngày 30/7 và sau thời gian này sẽ không có hiệu lực./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)