Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, Đảng ủy tại Trung Quốc thuộc Đảng bộ ngoài nước đã triển khai đợt học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Việc triển khai, học tập gắn với nội dung và chương trình phong phú, sinh động phù hợp với đặc điểm, tình hình của một trong các đảng bộ mạnh thuộc địa bàn quan trọng ở ngoài nước.

Đợt học tập, quán triệt được chính thức khởi động với việc tổ chức Lớp học Nghị quyết XI cho các chi bộ ở khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân, tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 28/5, sau đó sẽ tiếp tục tổ chức Lớp học Nghị quyết XI do Đảng ủy phối hợp với các chi bộ ở Thượng Hải vào ngày 18/6.

Vào ngày 20/6, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đối tượng cảm tình đảng thuộc các chi bộ cơ quan đại diện và lưu học sinh ở Bắc Kinh-Thiên Tân cũng sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh.

Tại lớp học đầu tiên, ông Nguyễn Văn Thơ, Bí thư đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đã giới thiệu, phân tích, hướng dẫn trọng điểm nghiên cứu về Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Bí thư đảng ủy, Công sứ Đại sứ quán, trình bày "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội," và  Phó Bí thư thường trực đảng ủy Đỗ Hữu Hải giới thiệu về "Điều lệ đảng sửa đổi" và thông qua "Chương trình hành động của đảng bộ"./.

(TTXVN/Vietnam+)