Hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam," các trường học sẽ tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề, phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa... nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

Đây là một trong những yêu cầu vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở trực thuộc, các trường đại học, cao đẳng.

Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng căn cứ kế hoạch tổ chức "Ngày Sách Việt Nam" của địa phương, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội sách tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/4/2014 đến ngày 21/4/2014, với chuỗi hoạt động tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có khu vực các trường đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam gắn với các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo các chủ đề như sách với tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp; từ trang sách viết đến thực tiễn cuộc đời; sách- hạt giống cho tâm hồn; kỹ năng đọc sách cho trẻ...

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường, sở phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

Việc tổ chức các hoạt động này nhằm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Sách Việt Nam" và Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

"Ngày Sách Việt Nam" được tổ chức hàng năm (ngày 21/4) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

"Ngày Sách Việt Nam" năm 2014 được triển khai trên phạm vi cả nước. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được  tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4. Các hoạt động chính của "Ngày Sách Việt Nam" được tổ chức trọng tâm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4./.

Phạm Mai (Vietnam+)