Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng… về công tác tổ chức, thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.

Theo hướng dẫn, Bộ yêu cầu các sở tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức in sao đề thi. Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các hội đồng coi thi, cứ 10 phòng thi bố trí ít nhất một cán bộ thanh tra để giám sát các thành viên hội đồng coi thi và thí sinh thực hiện quy chế thi.

Đặc biệt, tổ chức các đoàn thanh tra lưu động đến các hội đồng coi thi để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Sau khi kết thúc kỳ thi, có thể cử cán bộ, giáo viên đến giám sát chấm thi các môn thi tự luận tại tỉnh, thành phố chấm bài thi của đơn vị mình, mỗi môn tự luận một người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn thanh tra, giám sát in sao đề thi, coi thi là cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng tham gia thanh tra, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một đoàn thanh tra gồm Trưởng đoàn và từ năm đến mười thành viên.

Đoàn thanh tra này sẽ giám sát tại Hội đồng in sao đề thi; thanh tra lưu động đến thanh tra việc thực hiện quy chế thi của các hội đồng coi thi; thanh tra chấm thi. Việc thanh tra chấm thi sẽ được tổ chức sát sao, nghiêm ngặt.

Đặc biệt, đoàn thanh tra chấm thi sẽ trực tiếp chấm thanh tra khoảng 5% tổng số bài thi (bài đã được hai giám khảo chấm độc lập và đã thống nhất điểm) để phát hiện những trường hợp vận dụng đáp án, biểu điểm chưa chính xác, cộng nhầm điểm, bỏ sót ý hoặc bỏ qua những dấu hiệu vi phạm khác.

Mỗi đoàn thanh tra chấm thi tại các tỉnh sẽ gồm hai người, riêng đoàn thanh tra chấm thi tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cử ba người vì đây là những tỉnh có số lượng bài dự thi lớn.

Ngoài hướng dẫn công tác thanh tra thi tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng gửi tới các địa phương tài liệu tập huấn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay về các nội dụng như công tác đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công nhận tốt nghiệp, báo cáo và lưu trữ, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm, phân cấp thực hiện./.

Chi Anh (Vietnam+)